Πληροφορίες

Ο απώτερος σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι η διευκόλυνση του προσωπικού υγείας για την αναφορά και καταγραφή συμπτωμάτων από άτομα που πληρούν τα κλινικά και επιδημιολογικά κριτήρια του COVID-19.

Η φόρμα καταγραφής συμπτωμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στοιχεία ασθενούς

 2. Γενικά στοιχεία που αφορούν το ιατρικό ιστορικό και άλλες πληροφορίες

 3. Συμπτώματα που έχει ο ασθενής

 4. Ιστορικό επαφών με ασθενείς Covid-19

 5. Προτεινόμενες ενέργειες

Η χρήση της πλατφόρμας αυτής γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα

Υποστήριξη

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη στην λειτουργία του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22-893453 (ώρες 08:00-20:00).

Εγγραφή & Κωδικός Πρόσβασης

Η εγγραφή στο σύστημα θα γίνει αυτόματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των ιατρών.

Ο λογαριασμός σας στο «Σύστημα Αναφοράς Πιθανών Περιστατικών COVID-19» έχει δημιουργηθεί αυτόματα. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την σύνδεσή σας στο σύστημα.

 1. Ανοίξετε την κεντρική ιστοσελίδα του Συστήματος: https://www.kios.ucy.ac.cy/covid19

 2. Πατήστε το σύνδεσμο «Χάσατε το συνθηματικό σας;» για να δημιουργήσετε νέο προσωπικό κωδικό πρόσβασης

 3. Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ([το email σας]), στο οποίο λάβατε αυτό το μήνυμα. Ακολούθως, πατήστε «Ζητήστε νέο συνθηματικό»

 4. Στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα λάβετε ένα νέο μήνυμα με ένα σύνδεσμο (link), τον οποίο θα πρέπει να πατήσετε για να εγκρίνετε την αλλαγή του συνθηματικού

 5. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, εισάγετε ένα νέο συνθηματικό, ή κρατήστε αυτό που σας προτείνει το σύστημα, αφού προηγουμένως το έχετε αποθηκεύσει με ασφάλεια. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε τον σύνδεσμο «Επανακαθορισμός συνθηματικού»

 6. Πατήστε «Σύνδεση» για να μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα. Τώρα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενωθείτε στο σύστημα, εισάγοντας

  1. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση που έγινε η εγγραφή, και

  2. το νέο συνθηματικό

 7. Σε περίπτωση που απωλέσετε το συνθηματικό, μπορείτε να το δημιουργήσετε ξανά, ακολουθώντας τα βήματα 3-6

100
Σε περίπτωση μηνύματος σφάλματος κατά την είσοδο
 1. Επαναλάβετε την εισαγωγή συνθηματικού σε περίπτωση που υπήρξε λάθος καταχώρηση

 2. Σε περίπτωση που δεν χάσατε το συνθηματικό, μπορείτε να το επανακαθορίσετε ακολουθώντας τη διαδικασία στο αρχικό μήνυμα

 3. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ενωθείτε μετά από τα βήματα 1 και 2, καταγράψετε το σφάλμα και επικοινωνήστε με το 22-893453

15

Μενού επιλογών

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις εξής επιλογές:

Καινούργια καταχώρηση

Για να υποβάλει μια νέα αναφορά

Ιστορικό αναφορών

Για να δει σε πίνακες το ιστορικό των αναφορών που έχει καταχωρήσει, ή αν έχει τα δικαιώματα, όλες τις αναφορές

Βοήθεια

Για να διαβάσει αυτό τον οδηγό του συστήματος

Αποσύνδεση

Για να αποσυνδεθεί από το σύστημα

300

15

Περιήγηση στο σύστημα αναφοράς

Η φόρμα αποτελείται από 5 καρτέλες:

 1. Στοιχεία ασθενούς

 2. Γενικά στοιχεία που αφορούν το ιατρικό ιστορικό και άλλες πληροφορίες

 3. Συμπτώματα που έχει ο ασθενής

 4. Ιστορικό επαφών με ασθενείς Covid-19

 5. Προτεινόμενες ενέργειες

Για να μετακινηθείτε από την μια κάρτα στην άλλη, πρέπει να έχει συμπληρωθεί η προηγούμενη. Μπορείτε να πάτε πίσω σε άλλη κάρτα πατώντας το σύμβολο 20

Οι καρτέλες αναλύονται πιο κάτω:


Στοιχεία ασθενούς

Ο χρήστης στο επίπεδο αυτό καταχωρεί προσωπικές πληροφορίες των ατόμων που καλούν στην ειδική γραμμή επικοινωνίας.

Επεξήγηση

 • Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία

 • Συνέχεια στο επόμενο επίπεδο πληροφοριών

Προσοχή
 1. Πρέπει να συμπληρώνεται σωστά η διεύθυνση και o ταχυδρομικός κώδικας, καθώς αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα στην ανάλυση καθώς και σε περίπτωση που απαιτείται δειγματοληψία ή άλλος έλεγχος.

 2. Σε περίπτωση ανήλικου, σημειώστε το άτομο επικοινωνίας

200

15


Γενικά στοιχεία

Σε αυτό το σημείο καταχωρούνται γενικά στοιχεία σχετικά με την υγεία, το επάγγελμα και τα άτομα με τα οποία έχει καθημερινά επαφή ο ασθενής.

Επεξήγηση

 • Επιλέξτε αν έχει ένα ή περισσότερα από τα αναγραφόμενα υποκείμενα νοσήματα. Αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή κατηγοριοποίηση του ασθενούς

 • Αν χρειάζεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να τις αναγράψετε στο «Άλλες παθήσεις»

 • Δηλώστε αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου

 • Καταγράψτε τον αριθμό των ατόμων στην οικία του ασθενούς και την κατάσταση υγείας τους

 • Συνέχεια στο επόμενο επίπεδο πληροφοριών

200

15


Καταγραφή συμπτωμάτων

Ο χρήστης στο επίπεδο αυτό καταχωρεί πληροφορίες των ατόμων που αφορούν τα συμπτώματα που παρουσιάζουν, αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση υγείας τους.

Επεξήγηση

 • Εισαγωγή συμπτωμάτων του ατόμου στα αντίστοιχα πεδία

 • Εισαγωγή Θερμοκρασίας σώματος

 • Καταχώρηση ημερομηνίας εμφάνισης συμπτωμάτων

 • Περιγραφή της κατάστασης υγείας του ασθενούς

 • Συνέχεια στο επόμενο επίπεδο πληροφοριών

200

15


Ιχνηλάτηση Επαφής με ασθενείς Covid-19

Στο επίπεδο αυτό συλλέγονται χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν πρόσφατο ταξίδι, πιθανές επαφές του ατόμου με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή όποιες άλλες σχετικές πληροφορίες.

Επεξήγηση

 • Περιγραφή διαδρομής αν έχει επιστρέψει από ταξίδι

 • Εισαγωγή πληροφοριών για πιθανή επαφή του ατόμου με πιθανά κρούσματα. Καταχωρήστε οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να έχει ο ασθενής για να μπορέσει να γίνει ταυτοποίηση του άλλου ασθενούς στο Υπουργείο Υγείας

 • Καταχώρηση επιπρόσθετων χρήσιμων πληροφοριών

 • Συνέχεια στο επόμενο επίπεδο πληροφοριών

300

15


Προτεινόμενες ενέργειες

Στο επίπεδο αυτό ο χρήστης παραθέτει τις Ενέργειες που θα ακολουθηθούν όσο αφορά την κατηγοριοποίηση του περιστατικού, και τον αυτοπεριορισμό του.

Επεξήγηση

 • Καταχώρηση κατηγόριας σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας

 • Σε περίπτωση που δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία, επιλέξτε «Δεν εμπίπτει»

 • Σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να αυτό-περιοριστεί, ή έχει ήδη αυτό-περιοριστεί, αναφέρετε την ημερομηνία έναρξης

 • Αναφέρετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη

 • Σε περίπτωση αυτοπεριορισμού σε άλλη διεύθυνση, να αναφερθεί στο κείμενο

 • Υποβολή αναφοράς στο σύστημα

 • Το σύστημα θα προβάλει μήνυμα επικύρωσης ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε πίσω στη φόρμα, πατήστε «Cancel», διαφορετικά πατήστε «ΟΚ» για να υποβληθεί η αναφορά

300

15

Πίνακες Αναφορών

Επιλέγοντας στο μενού το «Ιστορικό αναφορών» ο χρήστης μπορεί να δει πίνακες με τα στοιχεία των αναφορών που έχουν καταχωρηθεί από τον ίδιο, ή από όλους τους ιατρούς αν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης.

Επεξήγηση

 • Έχουν δημιουργηθεί οι εξής πίνακες για ανάλυση των στοιχείων: Αναφορές, Προσωπικά στοιχεία, Υπόβαθρο, Ιστορικό επαφών, Ιστορικό συμπτωμάτων

 • Υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε μορφή Excel/CSV

 • Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης κάποιου με βάση όνομα, ταυτότητα, τηλέφωνο ή άλλο σχετικό στοιχείο

200

15

Πληροφορίες

H πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία "ΚΟΙΟΣ" του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.


80


15

© KIOS Research and Innovation Centre of Excellence (KIOS CoE)