Search
Close this search box.

Administrative Assistant Position

Deadline: Closed Positions

Καθήκοντα / Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα
 • Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, αναφορές
 • Τηρεί αρχείο
 • Διεκπεραιώνει εισερχόμενη / εξερχόμενη αλληλογραφία
 • Δακτυλογράφηση κειμένων στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Διενεργεί εισπράξεις ή / και πληρωμές και εκδίδει αποδείξεις
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων
 • Προετοιμασία δελτίων τύπου (Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του / της ανατεθούν, συναφή με τα καθήκοντα της θέσης.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Επιτυχία στην Ελληνική Δακτυλογραφία Μέσου Επιπέδου 35λτλ σε εξετάσεις που διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στην Αγγλική Δακτυλογραφία Μέσου Επιπέδου 35λτλ του LCCI ή ισότιμου προσόντος.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα χρήσης διαδικτύου, Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και επεξεργασία/δακτυλογράφηση κειμένων, κατά προτίμηση στο Microsoft Word (Windows).

Επαγγελματικές Ιδιότητες

 • Οργάνωση
 • Επικοινωνία
 • Συνεργασία
 • Πρωτοβουλία
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Υπευθυνότητα
 • Αξιοπιστία
 • Εχεμύθεια

Σημειώσεις:

 1. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς και προφορικώς. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

(α) Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου ή/και συντακτικές ή / και γραμματικές ασκήσεις).

(β) Αγγλικά (έκθεση ιδεών ή / και κατανόηση κειμένου ή / και γραμματικές ασκήσεις).

(γ)  Γενικές Γνώσεις/Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφίες, ερωτήσεις ικανότητας,     αριθμητικές σειρές υπολογισμού).

(δ)  Ερωτήσεις επί του αντικειμένου που σχετίζονται με τα καθήκοντα/ευθύνες της θέσης.

 1. Αναμένεται ότι ο/η κάτοχος της θέσης θα μπορεί να εργαστεί περιοδικά με ειδικό ή ευέλικτο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις 38 ώρες ανά εβδομάδα.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έντυπο αίτησης για πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού με Σύμβαση επισυνάπτοντας αντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων και των τίτλων / εξετάσεων που έχουν αποκτήσει.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Γενικού Γραφέα για υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων» και να παραδοθούν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη, Τ.Θ.20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 και ώρα 2:00μ.μ. Τα προαναφερόμενα έγγραφα μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα αιτήσεων και τη διαδικασία που απαιτείται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα 22894156 / 22894159 / 22894142 ή στην διεύθυνση http://www.new.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ProkirigmenesTheseis.aspx. Για πληροφορίες σχετικές με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22892274.